Hoppa till huvudinnehåll
en pojke som springer på stranden och drivs av inre motivation

Motivation till motion

Att vara fysiskt aktiv intresserar mig inte. Jag gör hellre annat på min fritid.”

Om du håller med om detta så är du inte ensam. I undersökningen Eurobarometern 2010 instämde 40% av Europas befolkning i påståendet.1 Studier visar att 15% av personer med eller i riskzonen för livsstilssjukdomar i stort sett aldrig motionerar. Ytterligare 15% motionerar mindre än en gång per vecka. En del känner att de har gett upp. Andra ser inte kopplingen mellan sina vanor och hälsan – eller vill ogärna tänka på det. Många tycker inte att de är vältränade nog för att motionera eller anser sig ha bristande tid och färdigheter.

Vi talar ofta om motivation som något man har eller inte har. Men det finns olika former av motivation. Spännande forskning har visat hur de olika formerna av motivation påverkar våra motionsvanor.2

Inre och Yttre motivation

Det går att skilja mellan inre och yttre motivation. Vid inre motivation är själva upplevelsen av motionen ett mål i sig. Vid yttre motivation däremot, är motionen bara ett medel för att uppnå något annat. Lägre vikt. En vältränad kropp. Bättre kolesterol, blodtryck eller blodsocker. Uppskattning från andra. Det finns en glidande skala mellan yttre och inre motivation. Var du befinner dig längs den skalan kan påverka dina motionsvanor på ett avgörande sätt. Låt oss se vad forskningen visar.2

Nivå 1: Yttre reglering

Här är det någon annan som talar om för oss att vi bör motionera. Vi motionerar för att få yttre belöningar eller undvika förebråelser från sjukvårdspersonal och anhöriga. Träningen blir ett nödvändigt ont. Om det fanns ett ”motionspiller” som gav lika positiva effekter som träning skulle vi gladeligen ta det i stället för att motionera.

Nivå 2: Kontrollerad motivation

På denna nivå handlar motionen om vår egen självkänsla snarare än om att någon säger åt oss att vi skall motionera. Vi känner att vi ”bör” motionera för att leva upp till våra egna ideal och krav men vi ser det inte som lustfyllt för dess egen skull.

Studier visar att motion i de fallen kan väcka negativa känslor. Skuld om vi inte har tränat, oro för att vi inte har skött hälsan. Denna nivå av motivation kan få oss att komma igång med träning. Men om vi inte fördjupar vår motivation så blir de nya vanorna sällan en naturlig del av vardagen. Vi börjar kanske glesa ut träningen alltmer, skyller på vädret eller annat som måste hinnas med och hittar allt bättre bortförklaringar inför oss själva.

Nivå 3: Motion som del av min identitet

På denna nivå handlar motion inte bara om att leva upp till sina ideal och krav utan blir en naturlig del av livet. Vi ser inte det plötsliga regnet som en befriande anledning att slippa dagens träning utan försöker aktivt få in motion i vardagen, eftersom det har blivit del av vår identitet att röra sig. Likväl är motionen fortfarande ett medel för att uppnå något annat, som att känna sig piggare, få bättre ork eller undvika sjukdomar.

Nivå 4: Inre motivation

De flesta människor som motionerar befinner sig på någon av nivåerna 1 till 3. Men det finns också en fjärde nivå, den som brukar kallas inre motivation.Den som drivs av inre motivation skulle fortsätta att träna även om det där ”motionspillret” lanserades, eftersom själva upplevelsen av motionen har blivit ett mål i sig och inte bara ett medel för att bli mer vältränad eller undvika sjukdomar eller leva upp till våra ideal.

Hur nå dit?

En del upplever det stimulerande att sätta upp mål, räkna steg och tävla med sig själv eller andra, och det kan bli ett sätt att komma igång med motion eller befästa sina vanor. Motionen blir dock ofta mer uthållig om den inte enbart handlar om prestationsmål utan ger en upplevelse som vi värdesätter i sig.

Ofta fördjupas motivationen efterhand. Men om du trots flera försök har svårt att hålla fast vid regelbunden träning kan det vara dags att prova andra former eller börja tänka kring dina vanor på ett nytt sätt.

Många likställer motion med att svettas i gymmet eller springa långt och fort, och tänker kanske att ”det är ingenting för mig”. Men dans, skogspromenader eller trädgårdsarbete kan också vara goda motionsformer.

Hälsa handlar inte bara om perfekta blodprover utan också om upplevelsen av välbefinnande. För många kan det vara en enkel men revolutionerande insikt att se motion inte bara som en väg till hälsa utan som ett sätt att uppleva hälsa – i stunden! Lösningen kan därför bli att hitta sätt att röra sig som ger en god upplevelse, oavsett tydligt mätbara resultat. Upplevelse av fågelsång vid skogspromenaden eller löprundan. Upplevelse av skratten under dansen. Upplevelse av stillhet och omsorg under trädgårdsarbetet.

Hur kan motion bli en meningsfull upplevelse för dig?

Referenser

1. Eurobarometer: Sport and Physical Activity. Special Eurobarometer 2010, 334/Wave 72.3.

2. Teixeira et al. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2012, 9:78

Dags att uppleva hälsa!

Om du klickar på knappen får du som är anställd/medlem i våra partners del av hela verktyget. I annat fall får du gärna kontakta oss på internetverktyg@gu.se.

Till Verktyget